reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenie działalności > Rozliczenie ryczałtu > Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rozliczenie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rozliczenie

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązany jest złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego na deklaracji PIT-28.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu


Jeżeli jako podatnik, zamierzasz rozliczać się za pomocą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to do 20 stycznia roku podatkowego musisz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie.

Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie możesz złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeśli nie złożysz oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie powinieneś złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli w kolejnych latach chcesz nadal rozliczać się w ten sposób, nie musisz już składać oświadczenia.

Jeżeli w kolejnych latach nie chcesz być opodatkowany w tej formie, to do 20 stycznia roku podatkowego musisz dokonać wyboru innej formy opodatkowania i powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie będziesz mógł wybrać, jeżeli m.in. prowadzisz aptekę, lombard, kantor.


Limit przychodów


Jeżeli będziesz kontynuował swoją działalność i w następnym roku będziesz chciał wybrać ryczałt lub pozo stać na ryczałcie, to będziesz to mógł zrobić jeżeli w bieżącym roku uzyskałeś przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro.

Aby w 2015 r. wybrać ryczałt, przychód osiągnięty w 2014 roku nie może przekraczać 626 880 zł.

Nie utracisz prawa do ryczałtu, jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskasz przychody powyżej równowartości 150 000 euro. Masz prawo do opodatkowania swoich przychodów w tej formie za cały rok podatkowy.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2015 - limity


Podatek obliczasz od przychodu, którego nie możesz pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.


Przykładowo:

- 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów. Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

- 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług nie materialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,

- 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

- 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,

- 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.


Nowe zasady składania deklaracji PIT i CIT od 1 stycznia 2015 r.


Rozliczenia ryczałtowców


Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt za każdy miesiąc obliczasz samodzielnie i wpłacasz co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełniasz żadnych deklaracji. Ryczałt za każdy miesiąc obliczasz i wpłacasz w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień — w terminie złożenia zeznania, odpowiednio ryczałt za kwartał — w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego — w terminie złożenia zeznania.

Wpłacać ryczałt co kwartał mogą wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki — w roku poprzedzającym rok podatkowy — nie przekroczyły kwoty stanowią cej równowartość 25 000 euro.

Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne wpłaty ryczałtu, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego (zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z

tej metody, zgłosi likwidację działalności lub  wybierze inną formę opodatkowania).

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28).

PIT-28 służy również do rozliczenia przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą, o ile tę formę opodatkowania wybrałeś dla tych przychodów.


Jeśli osiągnąłeś też inne dochody, np. ze stosunku pracy, musisz złożyć odrębne zeznanie — w tym przypadku PIT-37.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


UWAGA!

- Jeśli wybrałeś opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu, nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
- Od przychodu możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), darowiznę na określone cele, a od  podatku — zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Możesz też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Nie możesz natomiast skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.


Zapraszamy na forum o podatku PIT

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama