reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Zeznanie roczne PIT-39 - kto i kiedy powinien je złożyć?

Zeznanie roczne PIT-39 - kto i kiedy powinien je złożyć?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa różne rodzaje dochodów, które na jej mocy stają się podstawą opodatkowania. Jednym z nich jest przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Do rozliczenia przychodów z tego tytułu służy deklaracja roczna PIT-39.

Podstawa opodatkowania

Podatek dochodowy od osób fizycznych należny jest między innymi w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Poprzez odpłatne zbycie, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 28 września 2011 r., I SA/Sz 721/11, rozumie się „taką czynność, która po stronie zbywcy (podatnika) przynosi przysporzenie majątkowe dające się wycenić w momencie dokonania tego zbycia".

Prawo polskie wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe, czyli część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności;

- nieruchomości budynkowe, czyli trwale związane z gruntem budynki będące przedmiotem odrębnej od gruntu własności;

- nieruchomości lokalowe, czyli części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

W celu ustalenia stanu prawnego dla każdej nieruchomości winna być urządzona i prowadzona przez sąd powszechny księga wieczysta.

Podatek PIT obliczany jest od dochodu. Dochód stanowi w tym wypadku przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, czyli wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Przykładem kosztów zbycia są kwoty wydatków na akt notarialny, koszty ogłoszeń o zbyciu czy też koszty pośrednictwa.

Zasady opodatkowania

Przez odpłatne zbycie należy w szczególności rozumieć sprzedaż lub zamianę rzecz lub praw majątkowych, przy spełnieniu następujących przesłanek:

1) zbycie musi mieć charakter odpłatny,

2) zbycie nie może nastąpić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) zbycie zostanie dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Wolne od podatku są dochody pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeśli przychody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostają na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Konstrukcja ta w prawie podatkowym nosi nazwę ulgi mieszkaniowej. Nie ma ona charakteru nielimitowanego, gdyż jej wysokość uwarunkowana jest od tego, w jakiej kwocie przychód ten wydatkowany będzie na własne cele mieszkaniowe - zwolnieniu podlega dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem koniecznym do uzyskania omawianego zwolnienia podatkowego jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie określonym przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującą regulacją trwa on począwszy od dnia odpłatnego zbycia przez okres 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Co istotne, rozliczenia w zeznaniu dochodu wolnego od podatku dokonują nie tylko podatnicy, którzy już w roku uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowali go na cele mieszkaniowe, ale również ci, którzy dopiero zamierzają go wydatkować w przepisowym okresie 2 lat.

Poprzez wydatki na własne cele mieszkaniowe rozumie się wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Wyliczenie to nie ma jednak charakteru enumeratywnego. Istotny jest fakt udowodnienia, że przeznaczenie przychodu uzyskanego ze zbycia praw do nieruchomości ma wiąże się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkalnych. Przykładem tego może być zaliczenie do ulgi mieszkaniowej pokrycia wydatków przeznaczonych na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Nieskutecznym jest obniżenie ceny nieruchomości celem obniżenia podatku dochodowego, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Każdorazowe obniżenie ceny w taki sposób, że przestaje ona odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu zbycia musi być uzasadnione. Jeśli dojdzie do sytuacji w której cena w sposób rażący odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Jeśli odbiega od wartości rynkowej ze względu na szczególne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być wskazane w umowie, ewentualnie wskazane organowi skarbowemu. W przypadku nieudzelenia takich informacji organ podatkowy może w celu zbadania prawidłowości podanej ceny wezwać do wyjaśnienia, a przy braku odpowiedzi powołać rzeczoznawcę. Jeśli podana przez niego wartość przedmiotu zbycia okaże się różnić o 33%  lub więcej od wartości podanej przez podatnika, konieczna będzie zapłata podatku, odsetek oraz kosztów opinii biegłego.

Kto jest obowiązany do złożenia deklaracji PIT-39?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-39 ciąży na każdym podatniku, który uzyskał przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie dokonał odpłatnego zbycia wyniku wykonywania działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w których przedmiotem transakcji jest nieruchomość, którą podatnik nabył lub wybudował przed upływem pięciu lat. Bieg tego terminy rozpoczyna się od ostatniego dnia roku, w którym nieruchomość została nabyta.

Deklaracji nie składają przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczone do majątku z działalności gospodarczej – taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia go w ramach przychodów z tej działalności. Wyjątkowo na PIT-39 wprowadzić należy jednak przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej:

- budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

- gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz

- prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama