reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Jak wypełnić załącznik PIT/O

Jak wypełnić załącznik PIT/O

Formularz PIT/O jest załącznikiem do deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Służy m.in. do dokonywania odliczeń z tytułu darowizn oraz ulg, takich jak ulga na dzieci, ulga internetowa czy ulga rehabilitacyjna. Kiedy należy dołączyć załącznik PIT/O do rocznego zeznania podatkowego i jak go prawidłowo wypełnić?

Kiedy należy wypełniać PIT/O?

PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik należy więc wypełnić w przypadku gdy korzystamy z następujących odliczeń:

- darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa,

- darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,

- wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,

- dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

- użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,

- wydatków na nabycie nowych technologii,

- ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

- składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,

- składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

- ulgi prorodzinnej,

- ulgi abolicyjnej.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy jednak dołączać do zeznania, ale przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Formularz PIT-O stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych). Należy go więc wypełniać równocześnie z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

W sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli natomiast małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Jaki jest wzór załącznika PIT/O?

Obowiązujący obecnie wzór formularza PIT/O, w wersji 22, określony został w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 440). Wzór ten stosuje się od 2 kwietnia 2016 r. do odliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2016 r.

Zobacz: PIT/O (22) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Jak wypełniać PIT/O?

Część A – DANE IDENTYFIKACYJNE

W części tej należy podać dane identyfikacyjne podatników (Część A.1.) składających załącznik, tj. nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Natomiast Część A.2. należy wypełnić w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz w przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń w PIT/O.

Część B – ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)

Wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2b, 5, 6, 6a i 9 ustawy o PIT lub z odliczeń darowizn na podstawie odrębnych ustaw. Tę część wypełniają także podatnicy, którzy w ramach praw nabytych dokonują odliczenia określonego w art. 26c ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., tzw. ulgi na nowe technologie.

Darowizny

W wierszu 1, oznaczonym jako „Darowizny przekazane”, należy wskazać kwoty darowizn podlegające odliczeniu przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności charytatywnej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Należy mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń z tytułów tych darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (odpowiednio – 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wierzchowiec

Młodszy Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama