reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Jak wypełnić PIT-39 w przypadku sprzedaży udziału w mieszkaniu

Jak wypełnić PIT-39 w przypadku sprzedaży udziału w mieszkaniu

Podatnik w 2010 r. nabył udział 1/2 w lokalu mieszkalnym, a obecnie chciałby przenieść swój udział w lokalu na drugiego współwłaściciela. Przeniesienie udziału miałoby nastąpić w formie umowy sprzedaży. Jak wobec tego należy prawidłowo wypełnić PIT-39 - dokładnie w punkcie C (wysokość przychodów oraz koszty ich uzyskania)?

W tej sytuacji podatnik, w przypadku sprzedaży udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym na rzecz innej osoby przed 1 stycznia 2016 r., powinien złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu (poniesionej straty) - PIT-39 - w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym dokona odpłatnego zbycia. W pozycji 20 formularza PIT-39 podatnik winien wykazać przychód tj. cenę uzyskaną ze sprzedaży swojego udziału w lokalu mieszkalnym. Kwota ta winna wynikać z aktu notarialnego umowy sprzedaży. Z kolei w pozycji 21 należy wykazać koszt uzyskania przychodu, który będzie stanowiła połowa kwoty nabycia zbywanego lokalu - z uwagi na fakt, że udział jaki podatnik posiadał w lokalu wynosi 1/2. Różnica pomiędzy przychodem ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym a kwotą stanowiąca koszty uzyskania przychodu będzie dla podatnika dochodem albo stratą. W przypadku gdy różnica będzie stratą, dochód do opodatkowania 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 września 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-607/14/MMa

Polecamy produkt: PITY 2015 z płytą CD

Sprawa rozpatrywana przez katowicki organ podatkowy dotyczyła podatnika, który wraz z osobą trzecią w grudniu 2010 r. kupił mieszkanie za kwotę 140.000 zł (100.000 zł pochodziło z kredytu, reszta to wkład własny). Każdy z nabywców posiada 1/2 udziału według aktu notarialnego. Podatnik chciałby przenieść swój udział na drugą osobę. Przeniesienie udziału nastąpiłoby w formie sprzedaży (tylko taka opcja jest możliwa w opisanej sytuacji, ponieważ współwłaściciele nie są osobami spokrewnionymi ze sobą). Sprzedaż nastąpiłaby przed upływem 5 lat od zakupu mieszkania tym samym zdaje sobie sprawę, że w tym przypadku wystąpi 19% podatek dochodowy.

Współwłaściciele opisanej nieruchomości otrzymali zgodę z banku w postaci aneksu, na odstąpienie od długu jednej z osób na rzecz tej drugiej. Rzeczoznawca z banku dokonał wyceny wartości nieruchomości i na dzień wyceny wynosi ona 110.000 zł. Połowa udziału Wnioskodawcy to kwota 55.000 zł.

Jak prawidłowo wypełnić PIT-39 - dokładnie w punkcie C (wysokość przychodów oraz koszty ich uzyskania)?

Zdaniem podatnika, w PIT-39 wykazać należy stratę i nie powinien wystąpić 19% podatek dochodowy.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Organ podatkowy podzielił stanowisko podatnika wyjaśniając, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.


Kto może skorzystać z ulgi internetowej w 2015 r.?

Z opisanego we wniosku zdarzenia wynika, że w 2010 r. podatnik nabył udział 1/2 w lokalu mieszkalnym, a obecnie chciałby przenieść swój udział w lokalu na drugiego współwłaściciela. Przeniesienie udziału nastąpiłoby w formie umowy sprzedaży.

Oceny skutków podatkowych sprzedaży tego udziału w lokalu mieszkalnym należy dokonać w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

reklama

Źródło:

INFOR
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wierzchowiec

Młodszy Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama