reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Deklaracja PIT-36 do rozliczenia rocznego PIT

Deklaracja PIT-36 do rozliczenia rocznego PIT

Deklarację PIT-36, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wypełniają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej.

Kto składa deklarację PIT-36

Formularz PIT-36 dedykowany jest dla podatników, którzy uzyskali dochody z:

• działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,

• działów specjalnych produkcji rolnej,

• najmu lub dzierżawy,

oraz jeżeli podatnicy uzyskali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

• ze stosunku pracy z zagranicy,

• z emerytur i rent zagranicznych,

• z działalności wykonywanej osobiście - (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek, co występuje najczęściej przy zatrudnieniu przez podmioty zagraniczne oraz przy wykonywaniu usług w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Często występuje przy świadczeniu usług poprzez portale aukcyjne czy przy sprzedaży usług reklamowych online (systemy get paid).

Jeżeli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym choć raz dochód takiego rodzaju, formularzem właściwym będzie PIT-36.

Rozliczy się tam zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.

PIT-36 można złożyć:

• wspólnie z małżonkiem,

• jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Termin składania zeznania PIT-36


Deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Dokumenty potrzebne do sporządzenia PIT-37


Do złożenia zeznań PIT-36 niezbędne będą:

• odpowiednie formularze podatkowe, oraz

• podatkowa księga przychodów i rozchodów zawierająca rozliczenie zamkniętego roku podatkowego, albo sprawozdanie finansowe, jeżeli prowadzisz pełną księgowość (tylko PIT-36);

• informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11/8B, PIT-8G, PIT-40A/11A, PIT-8S itp.;

• dowody zapłaty podatku;

• dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku.


Załączniki do deklaracji PIT-36


Do deklaracji PIT-36 stosuje się następujące załączniki:

• PIT-B,

• PIT-D,

• PIT-2K,

• PIT-M,

• PIT-O,

• PIT-ZG,

• PIT-Z,


• SSE-R,

• Sprawozdanie finansowe,

• Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.


Dane informacyjne w zeznaniu PIT-36


Na początku wypełniania PIT-36 czeka nas wpisanie danych osobowych, które identyfikują nas i naszego małżonka przed urzędem skarbowym. Dane małżonka wpisujemy w przypadku gdy rozliczamy się wspólnie.

W poz. 1 wpisujemy własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w poz. 2 NIP małżonka.

Nie można też tych pozycji pozostawić niewypełnionych, gdyż niepodanie NIP grozi konsekwencjami karnymi skarbowymi. Trzeba pamiętać, że na podstawie kodeksu karnego skarbowego, podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz lub nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Następną pozycją, którą należy wypełnić, stanowi poz. 5 określająca rok, za który składane jest zeznanie.


Wybór sposobu opodatkowania


W poz. 6 zeznania PIT-36 należy zaznaczyć jeden z czterech kwadratów, który określa wybór sposobu opodatkowania.

Zaznaczenie kwadratu nr 1 informuje, że rozliczamy się indywidualnie.

Zakreślając kwadratu nr 2 lub nr 3 deklarujemy, że będziemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Kwadrat nr 2 zaznaczają podatnicy, którzy rozliczają się z małżonkiem w przypadku gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pozostawali oni w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Kwadrat nr 3 natomiast zaznacza się w sytuacji gdy podatnik pozostający we wspólności majątkowej: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Z kolei kwadrat nr 4 zaznaczają osoby samotnie wychowujące dzieci, które chcą się rozliczać na preferencyjnych zasadach.

Preferencyjne rozliczenie polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Preferencyjne rozliczenie dotyczy osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wspólne rozliczenie małżeńskie jest wyjątkiem od zasady indywidualnego rozliczenia. W związku z tym podatnicy muszą spełnić wszystkie warunki dotyczące tego rodzaju rozliczenia.

Przede wszystkim małżonkowie muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli płacić podatki w Polsce. Poza tym muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok i przez cały rok musi istnieć między nimi wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa małżeńska powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile małżonkowie nie zdecydują się na jej wyłączenie, np. w drodze intercyzy).

Do żadnego z małżonków nie mogą mieć zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego. Ostatnim warunkiem jest złożenie wniosku o wspólne rozliczenie najpóźniej w terminie do złożenia zeznania rocznego, czyli 30 kwietnia.

Jeżeli małżonkowie spełniają te warunki, to mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie, np. odsetek od lokat bankowych itp.

Prawo do wspólnego opodatkowania przysługuje także wtedy, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. 

Zapraszamy na forum o podatku PIT

reklama

Źródło:

INFOR
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama