reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsi podatnicy będą moli skorzystać z ulgi na termomodernizację w rozliczeniu rocznym PIT składanym za rok 2019. Ulga termomodernizacyjna będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczeniu będzie podlegać 23% wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł

Ulga podatkowa na termomodernizację

W dniu 16 października 2018 r. do I czytania w Sejmie został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt jest więc obecnie na końcowym etapie rządowego procesu legislacyjnego i wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie zgodnie z planem, czyli z dniem 1 stycznia 2019 r.

Proponowane w projekcie zmiany polegają na wprowadzeniu nowej ulgi podatkowej, tj. ulgi podatkowej na termomodernizację (ulgi termomodernizacyjnej), której celem jest stworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Limit odliczenia w ramach ulgi

Nowe przepisy regulują wysokość wydatków podlegającą odliczeniu (23% poniesionych wydatków). Określono także limit odliczenia na poziomie 53 tys. zł, łącznie w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku poniesienia wydatków do wysokości prawie 230,5 tys. zł.

Dokumentowanie wydatków

Jeżeli chodzi o kwestię dokumentowania poniesionych wydatków dla potrzeb korzystania z odliczenia. W projekcie przyjmuje się, że wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Za kwotę wydatku będzie przyjmowana kwota wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, ale tylko w przypadku, gdy nie został on odliczony na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki, które nie będą podlegały odliczeniu

Ulgą termomodernizacyjną nie będą objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Regulacja ta ma zapobiec sytuacji korzystania przez podatnika ze wsparcia państwa dwukrotnie, tj. poprzez otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ulgi podatkowej.

Odliczeniu nie będą również podlegały te wydatki, które uprzednio podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów bądź dokonał ich odliczenia od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub które uwzględnił w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej (przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zwolnień, odliczeń, obniżek albo zmniejszeń, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku).

Odliczenie w zeznaniu podatkowym

Nowa ulga podatkowa będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Przewidziano również rozwiązanie umożliwiające podatnikom odliczenie kwot, które nie znalazły pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, w latach następnych. Jednocześnie jednak wprowadzono ograniczenie czasowe dające możliwość odliczania nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wprowadzając to ograniczenie, wyraźnie wskazano, że limit czasowy na wykorzystanie ulgi jest liczony odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

A zatem w przypadku niewykorzystania w ramach jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego całego limitu kwotowego (53 tys. zł) podatnik ma prawo wykorzystać pozostały przysługujący mu limit na kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne i wskazany okres 6-letni liczony jest na nowo.

Obowiązek zwrotu ulgi w zeznaniu podatkowym

Uregulowano również przesłanki do zwrotu ulgi. Wskazano, że jeśli podatnik skorzystał z odliczenia, a po roku, w którym tego dokonał, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, to jest obowiązany doliczyć do dochodu (za rok, w którym otrzymał zwrot) odliczone uprzednio kwoty.

Zaproponowano przepis, który przewiduje obowiązek zwrotu odliczonych kwot w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). W przypadku takiego zdarzenia podatnik ma obowiązek „zwrotu ulgi” w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama