reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Złożenie zeznania > Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsi podatnicy będą moli skorzystać z ulgi na termomodernizację w rozliczeniu rocznym PIT składanym za rok 2019. Ulga termomodernizacyjna będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczeniu będzie podlegać 23% wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł

Ulga podatkowa na termomodernizację

W dniu 16 października 2018 r. do I czytania w Sejmie został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt jest więc obecnie na końcowym etapie rządowego procesu legislacyjnego i wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie zgodnie z planem, czyli z dniem 1 stycznia 2019 r.

Proponowane w projekcie zmiany polegają na wprowadzeniu nowej ulgi podatkowej, tj. ulgi podatkowej na termomodernizację (ulgi termomodernizacyjnej), której celem jest stworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Limit odliczenia w ramach ulgi

Nowe przepisy regulują wysokość wydatków podlegającą odliczeniu (23% poniesionych wydatków). Określono także limit odliczenia na poziomie 53 tys. zł, łącznie w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku poniesienia wydatków do wysokości prawie 230,5 tys. zł.

Dokumentowanie wydatków

Jeżeli chodzi o kwestię dokumentowania poniesionych wydatków dla potrzeb korzystania z odliczenia. W projekcie przyjmuje się, że wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Za kwotę wydatku będzie przyjmowana kwota wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, ale tylko w przypadku, gdy nie został on odliczony na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki, które nie będą podlegały odliczeniu

Ulgą termomodernizacyjną nie będą objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Regulacja ta ma zapobiec sytuacji korzystania przez podatnika ze wsparcia państwa dwukrotnie, tj. poprzez otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ulgi podatkowej.

Odliczeniu nie będą również podlegały te wydatki, które uprzednio podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów bądź dokonał ich odliczenia od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub które uwzględnił w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej (przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zwolnień, odliczeń, obniżek albo zmniejszeń, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku).

Odliczenie w zeznaniu podatkowym

Nowa ulga podatkowa będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Przewidziano również rozwiązanie umożliwiające podatnikom odliczenie kwot, które nie znalazły pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, w latach następnych. Jednocześnie jednak wprowadzono ograniczenie czasowe dające możliwość odliczania nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wprowadzając to ograniczenie, wyraźnie wskazano, że limit czasowy na wykorzystanie ulgi jest liczony odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

A zatem w przypadku niewykorzystania w ramach jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego całego limitu kwotowego (53 tys. zł) podatnik ma prawo wykorzystać pozostały przysługujący mu limit na kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne i wskazany okres 6-letni liczony jest na nowo.

Obowiązek zwrotu ulgi w zeznaniu podatkowym

Uregulowano również przesłanki do zwrotu ulgi. Wskazano, że jeśli podatnik skorzystał z odliczenia, a po roku, w którym tego dokonał, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, to jest obowiązany doliczyć do dochodu (za rok, w którym otrzymał zwrot) odliczone uprzednio kwoty.

Zaproponowano przepis, który przewiduje obowiązek zwrotu odliczonych kwot w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). W przypadku takiego zdarzenia podatnik ma obowiązek „zwrotu ulgi” w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PODATKI 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama