reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga rehabilitacyjna > Kto i jak może odliczyć wydatki na leki w zeznaniu rocznym PIT?

Kto i jak może odliczyć wydatki na leki w zeznaniu rocznym PIT?

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia osobom niepełnosprawna odliczanie wydatków na zakup leków w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest potwierdzenie przez lekarza specjalistę konieczności stosowania leków oraz właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają możliwość odliczenia określonych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Szczegółowy katalog wydatków na cele rehabilitacyjne podlegających odliczeniu zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b - 7g tego artykułu.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo

- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenie przysługuje także w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Wydatki poniesione na leki

Jednym z wydatków, który można uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest wydatek poniesiony na leki.

Zgodnie z przepisami za wydatki, które można odliczyć, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Przy czym, wydatki objęte ulgą, w tym wydatki na leki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wydatki, gdyż, jak wskazuje ustawodawca, wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Definicja leku

Prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na zakup leku przysługuje w przypadku, gdy dany produkt rzeczywiście spełnia cechy „leku”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera jednak definicji „leku”. W związku z tym należy opierać się na przepisach zawartych w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Z definicji zawartych w tej ustawie wynika, że:

- lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydawania w tej aptece,

- lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu,

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

- lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,

- produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama