reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga rehabilitacyjna > Alimenty a dochód uprawniający do ulgi rehabilitacyjnej

Alimenty a dochód uprawniający do ulgi rehabilitacyjnej

Z uwagi na to, że alimenty na rzecz dzieci stanowią ich dochód, uwzględniane są przy ustalaniu limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, tj. 9 120 zł. W związku z tym, otrzymywanie alimentów na rzecz dzieci małoletnich może stanowić okoliczność powodującą ograniczenie stosowania przez rodzica ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

Poseł Krzysztof Gadowski skierował do Ministerstwa zapytanie dotyczące przepisów pozwalających rodzicom wychowującym niepełnosprawne dziecko skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, wskazując, że gdy mamy do czynienia z rodzicem samotnie wychowującym dziecko niepełnosprawne został wprowadzony pewien limit. W przypadku jeśli dochód dziecka niepełnosprawnego przekroczy 9120 zł rocznie nie można wówczas skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Tu pojawia się problem alimentów, które rodzic otrzymuje na niepełnosprawne dziecko i ich wliczania do dochodu dziecka. Zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt. 127a ustawy o podatku od towarów i usług, alimenty należą do dochodów ustawowo zwolnionych z podatku i nie podlegają opodatkowaniu, a to jest jednoznaczne z tym, że nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dochodu niepełnosprawnego dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, w których organy skarbowe traktują alimenty jako dochód dziecka. Tego problemu nie ma jeśli chodzi o pełną rodzinę, w której oboje rodziców wychowuje wspólnie dziecko niepełnosprawne. Taki podział na rodzinę pełną i niepełną, a tym samym na lepszą i gorszą jest moim zdaniem niesprawiedliwy.

Koszty ponoszone na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka są olbrzymie. Bardzo często nie stać rodziców, by zapewnić dziecku rehabilitację na takim poziomie, na którym by chcieli. Czasem muszą dokonywać selekcji, które rzeczy są niezbędne, a z których muszą zrezygnować. Czy wysłać dziecko na turnus rehabilitacyjny, czy może zakupić nowy sprzęt? Wprowadzanie jakiegokolwiek limitu dla rodziców samotnie wychowujących swoje niepełnosprawne dzieci moim zdaniem jest bardzo krzywdzące.

Ulga rehabilitacyjna - zakup pojazdu przystosowanego do niepełnosprawności

Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przed orzeczeniem o niepełnosprawności

Jeśli przy ustalaniu dochodu będzie się brało pod uwagę alimenty, to w takiej sytuacji rodzic samotnie wychowujący swojego dziecko zawsze jest w gorszej sytuacji.

W związku z powyższym pytam poseł zapytał: Czy Ministerstwo Finansów podejmie pracę nad zmianą tych przepisów? Kiedy możemy spodziewać się konkretnego projektu ustawy w tej sprawie?

Jak wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba (w odpowiedzi na interpelację nr 6059), warunki korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne określa art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zamknięty katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach tej ulgi zawiera art. 26 ust. 7a ustawy.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne mogą korzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł (art. 26 ust. 7e ustawy).

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama