reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Limit dochodów dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 r.

Limit dochodów dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 r.

W zeznaniu podatkowym PIT za 2017 r. podatnik ma prawo do uwzględnienia ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko), nawet w przypadku gdy w 2017 r. dziecko było pełnoletnie i uzyskało dochody. Przy czym, dochody te muszą mieścić się w określonym ustawowo limicie.

Ulga na pełnoletnie dziecko

Zacznijmy od sprawy dotyczącej pełnoletniości dziecka. Otóż jak wynika z uregulowań prawnych dotyczących zasad rozliczania ulgi prorodzinnej, aby móc skorzystać z ulgi na pełnoletnie dzieci, należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach ściśle przez ustawę określonych, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, do których stosuje się zasady opodatkowania, określone w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Warto podkreślić, że kryterium dochodowe, o którym tutaj mowa, odnosi się do dochodów uzyskanych przez dziecko pełnoletnie. Oznacza to, że dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Limit dochodów dziecka uprawniający do ulgi

W związku z powyższym, jak wyraźnie wskazał ustawodawca, limit osiągniętego dochodu dotyczy całego roku podatkowego, a nie jego części, czy poszczególnych miesięcy.

Należy przy tym podkreślić, że w 2017 r. wysokość tego dochodu wynosi nadal, jak w roku poprzednim – 3089 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%.

Oznacza to, że osiągnięcie przez pełnoletnie uczące się dziecko dochodu, który w całym roku podatkowym przekroczy kwotę wolną od podatku, tj. 3 089 zł uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

Dodatkowo, stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

A zatem, dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić jako różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wyjaśniając na przykładzie, po spełnieniu powyższych warunków, jeżeli pełnoletnie dziecko w 2017 r. osiągnęło dochód w wysokości 4700 zł, nie zostaje spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z ulgi. W takiej sytuacji nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej, gdyż dochód w 2017 r. przekroczył kwotę 3 089 zł.

Pozostałe warunki korzystania z ulgi

W rozliczeniu rocznym PIT za 2017 rok, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama