| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Jak skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Jak skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Niektórzy podatnicy dokonujący rozliczenia rocznego PIT w 2018 r. (za rok 2017) mogą skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi na dziecko. Komu przysługuje ulga i w jakiej wysokości oraz jak prawidłowo dokonać rozliczenia?

Warunki skorzystania z ulgi

Zasady dotyczące odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko) zawarte zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów tej ustawy ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Oznacza to, że z ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Kolejnym warunkiem jest konieczność uzyskiwania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

W związku z czym z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

- opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),

- uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Przy czym, jeżeli podatnicy oprócz wymienionych dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Prawo do odliczenia w ramach ulgi mają podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (przy czym renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi),

- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ponadto z ulgi prorodzinnej mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą.

Natomiast podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym, nie mogą skorzystać z ulgi. Przy czym dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

Wysokość ulgi na dziecko

Osoby wychowujące w roku podatkowym jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

- 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

- 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi już bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Narzędzia księgowego

PODATKI 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »