reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Jak skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Jak skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Niektórzy podatnicy dokonujący rozliczenia rocznego PIT w 2018 r. (za rok 2017) mogą skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi na dziecko. Komu przysługuje ulga i w jakiej wysokości oraz jak prawidłowo dokonać rozliczenia?

Warunki skorzystania z ulgi

Zasady dotyczące odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko) zawarte zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów tej ustawy ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Oznacza to, że z ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Kolejnym warunkiem jest konieczność uzyskiwania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

W związku z czym z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

- opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),

- uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Przy czym, jeżeli podatnicy oprócz wymienionych dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Prawo do odliczenia w ramach ulgi mają podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (przy czym renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi),

- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ponadto z ulgi prorodzinnej mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą.

Natomiast podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym, nie mogą skorzystać z ulgi. Przy czym dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

Wysokość ulgi na dziecko

Osoby wychowujące w roku podatkowym jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

- 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

- 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi już bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama