reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > W jakiej proporcji byli małżonkowie mogą korzystać z ulgi na dzieci

W jakiej proporcji byli małżonkowie mogą korzystać z ulgi na dzieci

Jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Wskazane jest zatem porozumienie w tym względzie, co oznacza, że rodzice powinni wspólnie uzgodnić proporcje i sposób odliczania okresów wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, które będą stanowiły podstawę do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2015 r., ILPB2/4511-1-1316/15-2/NK.

We wniosku o interpretację wskazano, że dnia 14 sierpnia 2012 r. sąd okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo Wnioskodawczyni. W sentencji wyroku sąd powierzył władzę rodzicielską nad dwiema córkami Zainteresowanej, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską byłego małżonka Zainteresowanej do ogólnego wglądu w wychowanie dzieci, w szczególności do wyboru kierunku nauki, zawodu, decydowania w sprawie sposobu leczenia w razie poważnej choroby dzieci oraz decydowania w sprawie wyjazdu małoletnich za granicę w celu zwyczajnego tam pobytu.

Od tego czasu córki Wnioskodawczyni przebywają z nią i to ona sprawuje nad nimi rzeczywistą i stałą opiekę przez cały rok.

Były mąż Wnioskodawczyni ma prawo do spotkań z dziećmi dwa razy w miesiącu przez 5 godzin (łącznie 10 godzin w miesiącu).

W zeznaniu za rok 2014 Zainteresowana skorzystała z ulgi w proporcji 11/12 na obie córki (w 1/12 z ulgi mógł skorzystać były mąż Wnioskodawczyni, gdyż przez ten czas faktycznie sprawuje opiekę nad dziećmi, spotykając się z nimi dwa razy w miesiącu). Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z całości ulgi na dwójkę dzieci i uważa, że były mąż nie ma prawa do ulgi w ogóle.

Zainteresowana nigdy nie ustalała z byłym mężem w jakiej proporcji będą korzystać z ulgi na dzieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni ma prawo korzystać z ulgi na dwoje dzieci, jeżeli osiągnie dochód pozwalający na wykorzystanie całej ulgi i jeżeli nie ustaliła z byłym mężem proporcji w jakiej będą z tej ulgi korzystać...

Ulga na dziecko a dochody rozwiedzionego rodzica przekraczające 56 000 zł

Zdaniem Wnioskodawczyni ma ona prawo do skorzystania z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnia wszelkie przesłanki określone w ww. przepisie do skorzystania z ulgi.

Zdaniem Wnioskodawczyni może ona wykorzystać pełną kwotę przysługującej jej ulgi w roku podatkowym 2014, bez konieczności ustalania jakiejkolwiek proporcji z byłym mężem. Zdaniem Zainteresowanej uprawnia ją do tego fakt, że osiąga dochody opodatkowane podatkiem PIT wg skali podatkowej, sprawuje stałą i rzeczywistą opiekę nad małoletnimi córkami, a sąd w wyroku rozwodowym powierzył jej pełną władzę nad córkami.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie musi ona ustalać z byłym mężem proporcji w jakiej będzie odliczać przysługującą jej ulgę na dzieci, ponieważ z ulgi powinien korzystać ten rodzic, który sprawuje rzeczywistą opiekę nad dziećmi i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego organ poznański organ podatkowy uznał za nieprawidłowe, wyjaśniając, że zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Polecamy: PIT-Y 2015 (książka + CD)

Na podstawie art. 27f ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko,
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Stosownie do art. 27f ust. 2a cyt. ustawy za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama