reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Prawo do odliczenia od podatku (w PIT-36) 50% ulgi na dzieci

Prawo do odliczenia od podatku (w PIT-36) 50% ulgi na dzieci

Podatnik prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (PIT-36). Podatnik chciałby skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej na swoje dzieci. Zainteresowany jest osobą rozwiedzioną, posiada troje dzieci – dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie studiujące dziecko. Czy przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku 50% ulgi na dzieci?

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie oraz pełnoletnie, spełniające warunki określone w art. 6 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn.zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Uznać więc należy, że w sytuacji, gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi prorodzinnej. Jednocześnie należy wskazać, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. Porozumienie rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia nie jest natomiast wymagane w przypadku, gdy rodzic spełnia warunki do zastosowania odliczenia na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy, i odliczenia tego dokonuje w wysokości 50% kwoty ulgi określonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2016 r., ILPB2/4511-1-1070/15-3/MKI.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice pełniący władzę rodzicielską

We wniosku o interpretację podatkową Wnioskodawca podaje, że jest rozwiedziony od 22 sierpnia 2012 r. Z byłą małżonką ma troje uczęszczających do szkoły dzieci. W wyroku, o rozwodzie bez orzekania o winie z 22 sierpnia 2012 r., Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi trójką wspólnych dzieci powódce (matce dzieci) pozostawiając pozwanemu (ojcu dzieci) prawo do współdecydowania o wszelkich istotnych sprawach dotyczących dzieci. Kosztami utrzymania i wychowania dzieci obciąża obie strony i z tego tytułu Sąd zasądził od pozwanego, czyli od Wnioskodawcy alimenty na rzecz trójki dzieci w łącznej kwocie 1700,00 zł miesięcznie. Obecnie Zainteresowany płaci regularnie alimenty w wysokości 1830,00 zł oraz ponosi inne wydatki na ubiór, zainteresowania, czy wakacje dzieci.

W piśmie uzupełniającym Zainteresowany podał, że najstarsza córka - urodzona 25 marca 1994 r., jest pełnoletnia i obecnie studiuje oraz w ubiegłym roku nie osiągnęła dochodów przekraczających kwotę 3089 złotych. Dwoje pozostałych dzieci są małoletnie i uczęszczają odpowiednio do szkoły średniej i podstawowej. Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia od podatku (w PIT 36) 50% ulgi na dzieci...

Zdaniem Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia od podatku 50% ulgi na dzieci, ponieważ łoży regularnie na utrzymanie i wychowanie swoich dzieci, a prawa rodzicielskie nie zostały przez Sąd w żaden sposób jemu ograniczone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT

Na podstawie art. 27f ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Stosownie do art. 27f ust. 2a cyt. ustawy za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama