reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Ulga na dziecko a dochody małżonków przekraczające 112.000 zł

Ulga na dziecko a dochody małżonków przekraczające 112.000 zł

Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na dorosłe uczące się dziecko, które przekroczyło 3089 zł dochodu oraz małoletnie dziecko, w sytuacji, kiedy rodzice przekroczyli łączny dochód w wysokości 112.000 zł?

Rodzicom nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podatku tzw. ulgi prorodzinnej w stosunku do pełnoletniej córki, której dochód w roku podatkowym przekroczył kwotę 3.089 zł. Wobec przywołanych argumentów, przysługiwałoby zatem jedynie prawo do odliczenia ulgi w stosunku do jednego dziecka, tj. małoletniego syna, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych przesłanek uprawniających do jej zastosowania. Jednakże łączne dochody małżonków przekraczają sumę 112.000 zł, w związku z tym nie została spełniona przesłanka dotycząca osiągnięcia przez rodziców dochodu w kwocie nieprzekraczającej limitu określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, który to limit jest brany pod uwagę, gdy ulga dotyczy tylko jednego dziecka, tj. 112.000 zł. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015, sygn. IBPBII/1/4511-218/15/MD.

Ulga podatkowa na dziecko pozostaje bez zmian w 2016 r.

Sprawa rozpatrywana przez organ podatkowy dotyczyła Wnioskodawczyni, która od ponad 20 lat pozostaje w jednym związku małżeńskim i składa zeznanie roczne PIT-37 wspólnie z mężem. Łączne dochody małżonków przekraczają rocznie 112.000 zł. Wnioskodawczyni wraz z mężem posiada dwójkę dzieci: małoletniego syna, który nie uzyskuje żadnych dochodów oraz będącą na utrzymaniu rodziców, niezamężną, dwudziestoletnią córkę studentkę drugiego roku studiów dziennych. Córka przez część roku (głównie okres wakacji) pracowała na umowę zlecenie oraz umowę o pracę i uzyskała z tego tytułu przychody w wysokości łącznej 4.151,08 zł. Po odjęciu kosztów uzyskania w kwocie 524,52 zł, daje to dochód do opodatkowania w kwocie 3.626,56 zł, który pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 542,79 zł, daje dochód do opodatkowania w kwocie 3.083,77 zł, czyli dochód w wysokości, która nie podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni z mężem ma prawo do ulgi na dwoje dzieci, czy na jedno dziecko, czy ulga na dzieci im nie przysługuje?

W ocenie Wnioskodawczyni, wprowadzona ulga tzw. rodzinna na dzieci po zmianie przepisów miała na celu wsparcie rodzin z dziećmi przy pomocy systemu podatkowego, a jednocześnie ograniczenie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem, przez wprowadzenie limitu dochodów. W związku z tym art. 27f ust. 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadano nowe brzmienie określające zasady obliczania kwoty przysługującego odliczenia. Zawarto szczególne regulacje dotyczące podatników wychowujących jedno dziecko (ust. 2 pkt 1), gdyż wprowadzono ograniczenie stosowania ulgi na jedno dziecko, w zależności od wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu. Dlatego, zdaniem Wnioskodawczyni, wraz z mężem jako rodzice dwójki dzieci, które są na ich utrzymaniu: małoletniego i pełnoletniego, ale kontynuującego naukę nie podlegają ograniczeniu przy zastosowaniu prawa do ulgi ze względu na osiągane dochody. Według Wnioskodawczyni nie są oni bowiem rodzicami jedynaka.

Polecamy: Ulga na dzieci (PDF)

Wnioskodawczyni powołuje się na uzasadnienie do zmiany ustawy, w którym zapisano wprost, cyt.: Dodatkowo należy wskazać, iż państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej kładzie nacisk na wsparcie rodzin wielodzietnych, dlatego też w podatku dochodowym prawo do odliczenia podatkowego, co do zasady, przysługuje podatnikowi (rodzinie) z co najmniej dwójką dzieci. Jednakże z uwagi na poszanowanie nakazu wynikającego z art. 18 i art. 71 Konstytucji, projektowane odliczenie uwzględnia także rodziny posiadające jedno dziecko, ale w tym przypadku wprowadza kryterium dochodowe.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ulega zatem wątpliwości, że celem wprowadzenia tej preferencji podatkowej było częściowe zrekompensowanie osobom wychowującym dzieci nakładów poniesionych na ich utrzymanie i edukację. Ulga ta w swym założeniu objęła nie tylko dzieci małoletnie, ale na zasadzie określonej w art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również dzieci pełnoletnie. W myśl bowiem tego przepisu, art. 27f ust. 1-5 ustawy stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3. Z treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego obowiązującym brzmieniu, wynika, że chodzi tu o dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały one dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama