reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga internetowa > Ulga podatkowa z tytułu wydatków na Internet w rocznym PIT

Ulga podatkowa z tytułu wydatków na Internet w rocznym PIT

Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Kto i w jaki sposób może skorzystać z tej ulgi w rozliczeniu rocznym PIT?

Komu ulga przysługuje?

Z ulgi podatkowej z tytułu wydatków na Internet może skorzystać podatnik, który w ciągu danego roku podatkowego ponosił opłaty za korzystanie z sieci Internet i jest w stanie w należyty sposób to udokumentować. W sytuacji, w której małżonkowie znajdują się we wspólności łącznej majątkowej, każdemu z nich zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. I SA/Ke 321/11, przysługuje możliwość odliczenia: „Nie ma znaczenia, na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura oraz to, że jeden z małżonków nie uzyskiwał dochodu, jeżeli małżonkowie użytkowali sieć internetową i ponosili z tego tytułu wydatki ze wspólnego majątku”. Należy także zwrócić uwagę na stanowisko zawarte w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Bd 803/13, w którym czytamy, że „nie ma znaczenia, na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura oraz to, że jeden z małżonków nie uzyskiwał dochodu, jeżeli małżonkowie użytkowali sieć internetową i ponosili z tego tytułu wydatki ze wspólnego majątku”.

Przesłanki do uzyskania ulgi

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać ulgę z tytułu wydatków na Internet.

Pierwszą z przesłanek jest faktyczne poniesienie przez podatników wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet. Owo „faktyczne” poniesienie stało się przedmiotem interpretacji podatkowej – pewien podatnik w wyniku otrzymanej zniżki pracowniczej opłacał faktury blisko połowę niższe, niż wynosiłyby one bez owej zniżki. Zwrócił się z zapytaniem o indywidualną interpretację podatkową, czy odliczeniu podlega pełna kwota stanowiąca koszt usługi abonenckiej, czy też ta po zniżce. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji wydanej 20 maja 2009 r., sygn. ITPB2/415-288/09/AD zauważył, iż „z treści przepisów wynika, iż istotną przesłanką, od której ustawodawca uzależnił odliczenie wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet jest faktyczne poniesienie tych wydatków. Przez poniesienie – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego – należy rozumieć bycie obarczonym, obciążonym. Wydatkiem poniesionym będzie zatem taki wydatek, którym podmiot jest obarczany, obciążany. Decydujące znaczenie ma zatem fakt obarczenia ciężarem ekonomicznym danego kosztu. Kwota poniesionego wydatku winna być potwierdzona fakturą VAT”.

Kolejną przesłanką jest należyte udokumentowanie poniesionych wydatków przez podatnika. Nie istnieje w tym obszarze konieczność dysponowania konkretnie fakturami, jak miało to miejsce przed nowelizacją z roku 2011 – istotne jest jedynie posiadanie dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi. Powinien on zawierać dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi czy też towaru oraz uiszczoną kwotę opłaty.

Jakie koszty podlegają odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet. Wydatki te obejmują rzeczywiste nabycie usługi zapewniającej dostęp do sieci Internet – odliczeniu nie podlegają koszty związane z montażem sieci w mieszkaniu czy opłaty związane z nabyciem instalacji czy urządzeń niezbędnych do korzystania z usługi.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Ulga obejmuje nie tylko Internet „stacjonarny” – czyli ten doprowadzany przy pomocy instalacji do budynku/lokalu mieszkalnego. Dotyczy ona również Internetu „mobilnego”, czyli także wydatki związane z łączeniem się z Internetem przez modem telefoniczny. Wówczas ulgą można objąć wydatki na impulsy telefoniczne, które zostały naliczone przez operatora telekomunikacyjnego w związku z uzyskaniem połączenia z Internetem. Ulga przysługiwać może także z tytułu łączenia się z siecią przy pomocy kafejki internetowej czy wykup usługi dostępu w hotelu. Generalnie więc ujmując – każda udokumentowana forma wykupienia dostępu do Internetu związana z poniesieniem kosztów może zostać odliczona od podatku.

By odliczyć taki koszt, konieczny jest dowód, w którym wyszczególniona jest informacja na temat kosztów poniesionych na Internet. Jeśli nie da się tego wyszczególnić, odliczona zostanie cała kwota, co zostało określone w następujących dokumentach:

- interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/415-505/10/ŚS: „Jeżeli zatem wnioskodawca posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT, które wystawiane są na wnioskodawcę imiennie, przesyłane na adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy i obejmują one ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w ww. art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;

- pismo z dnia 12 września 2008 r., Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. IPPB1/415-833/08-2/TS: „Z wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci Internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem Internetu”.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama