reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Rozliczenie wspólne małżonków > Preferencyjne opodatkowanie małżonków w rozliczeniu rocznym PIT

Preferencyjne opodatkowanie małżonków w rozliczeniu rocznym PIT

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. Preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów (tzw. wspólne opodatkowanie).

W przypadku małżonków, wspólne opodatkowanie jest istotne szczególnie wtedy, gdy dochody jednego ze wspólnie rozliczających się małżonków przekraczają określony w ustawie próg podatkowy. Od dochodów poniżej 85.528 zł stawka podatku wynosi 18%, natomiast powyżej tej kwoty - 32%. W przypadku, gdy dochody podatnika przekraczają wskazany próg podatkowy, wspólne rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów może skutkować opodatkowaniem dochodu w większej części niższą stawką podatkową, czy też opodatkowanie dochodów tylko stawką 18%.

Zobacz wskaźnik: Skala podatkowa

Wspólne opodatkowanie małżonków wymaga złożenia przez przynajmniej jedną z rozliczających się osób wniosku w ramach zeznania podatkowego (w formularzu PIT-36 lub PIT-37).

Preferencyjne opodatkowanie jest możliwe w przypadku, gdy żadna ze wspólnie rozliczających się osób nie podlega opodatkowaniu przy wykorzystaniu tzw. „stawki liniowej” (na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lub podatkiem tonażowym.

Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?

Uwaga!

Preferencyjny sposób opodatkowania jest możliwy wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego – do 30 kwietnia roku następnego!

Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe pod warunkiem istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy opodatkowanie.

Z preferencyjnej formy rozliczenia można skorzystać także wtedy, gdy:

  • związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, bądź gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, ale małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego,
  • jeden lub oboje małżonkowie posiadają miejsce zamieszkania za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte przez nich w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (między innymi stosunek pracy, emerytury i renty) osiągniętego łącznie przez małżonków w danym roku, a zagraniczne miejsce zamieszkania małżonka lub małżonków udokumentowane jest certyfikatem rezydencji. Warunkiem dodatkowym jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez Polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym małżonek (małżonkowie), korzystający ze wspólnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


Ulgi na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r.

Uwaga!

Wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa.

Uwaga!

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej małżonkowie posiadający miejsce zamieszkania za granicą korzystający z preferencyjnego opodatkowania, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym:

  • zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub
  • innym dokumentem potwierdzającym wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.


Podyskutuj o tym na naszym FORUM


oprac: Marta Litkowiec

na podstawie broszury MF

reklama

Źródło:

INFOR
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama