reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Rozliczenie przez pracodawcę > Czy zwolnieniem z PIT objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie układu zbiorowego

Czy zwolnieniem z PIT objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie układu zbiorowego

Otrzymałam odszkodowanie, które przyznano mi na podstawie postanowień układu zbiorowego obowiązującego w naszym zakładzie pracy. Przy wypłacie tego odszkodowania została mi potrącona zaliczka na podatek dochodowy. Czy rzeczywiście to odszkodowanie powinno być opodatkowane?

Nie. Według aktualnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, obowiązującego od 4 października 2014 r., wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wyni­kają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), z wyjątkiem:

  • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow­nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospo­darczą,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na za­sadach, o których mowa w art. 30c,
  • odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zmiana polegająca na objęciu zwolnieniem również odszkodowań wypłacanych na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów okre­ślających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (z wyjątkiem wprost wyłączonych ze zwolnienia) została wpro­wadzona ustawą nowelizującą z 29 sierpnia 2014 r. Wcześniej było to przedmiotem sporów i fiskus kwestionował w takim przypadku stosowanie zwolnienia z PIT w odniesieniu do tego rodzaju odszkodowań, chociaż w litera­turze i orzecznictwie sądowym uznawano, że są one objęte zwolnieniem z PIT. Podnoszono bowiem, że Kodeks pracy (będący niewątpliwie odrębną ustawą) wskazuje, że ilekroć jest w nim mowa o prawie pracy, to rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obo­wiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na usta­wie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Oznacza to, że jeśli wspomniane w pytaniu odszkodowanie nie zostało wprost wymienione w przepisie jako niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania, a podstawą jego wypłaty był układ zbiorowy obowiązujący w Pani zakładzie pracy, to takie odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, zaliczka na PIT od wypłaconej Pani kwoty tego odszkodowania została pobrana nienależnie.

W takim przypadku możliwe są dwa rozwiązania - odzyskanie nadpłaconego podatku w zeznaniu rocznym bądź wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot nad­płaconej kwoty, z powołaniem się na art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wnio­sek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do­chodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama