reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Rozliczenie dochodów zag. > Jak rozliczyć dochody zagraniaczne w zeznaniu rocznym

Jak rozliczyć dochody zagraniaczne w zeznaniu rocznym


Osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodu (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z obowiązującym prawem, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terenie Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jeżeli już ustalimy, jaki obowiązek podatkowy nas dotyczy, to w przypadku dochodów zagranicznych kolejnym krokiem jest analiza umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem, w którym uzyskaliśmy dochody. Umowy stanowią przepisy szczególne, które w różny sposób regulują opodatkowanie uzyskanych dochodów. Dopiero w następnej kolejności ustalamy zasady opodatkowania na podstawie u.p.d.o.f. Ustawa przewiduje dwie metody opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą:

- metoda wyłączenia z progresją – w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie. Tę metodę stosuje się w przypadku dochodów zwolnionych na podstawie stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;


Jak rozliczyć dochody uzyskane z pracy w Anglii?


- metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą – w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, tj. dochodów w Polsce i za granicą. Metodę tę stosujemy do dochodów, co do których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie nakazuje stosować metody wyłączenia z progresji, oraz do dochodów podatników, którzy mając miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskują dochody wyłącznie poza Polską, a dochody te nie są zwolnione na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub Polska z danym krajem nie zawarła stosownej umowy.

Jedną z kluczowych kwestii w tym zakresie stało się ustalenie miejsca opodatkowania dochodów Polaków uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Do końca 2006 r. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Wielką Brytanią dopuszczała możliwość opodatkowania dochodów Polaków uzyskanych z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii również w Polsce. Oznaczało to konieczność zapłacenia dodatkowego (w praktyce często wysokiego) podatku w Polsce. Od 1 stycznia 2007 r. stan ten uległ zmianie w związku z wejściem w życie nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT/ZG

Jest to załącznik do zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Wykazujemy w nim dochody uzyskane za granicą i zapłacony tam podatek. Dochody i podatek wykazujemy po przeliczeniu na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP. Załącznik wypełnia się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego składają odrębny załącznik PIT/ZG.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


PIT-ZG jest również załącznikiem do całkowicie nowego zeznania PIT-39. Zeznanie to dotyczy dochodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 31 grudnia 2008 r. Zeznanie PIT-39 było składane po raz pierwszy w rozliczeniu za 2009 r. Ministerstwo Finansów już ogłosiło jego wzór, ponieważ cudzoziemcy opuszczający Polskę, którzy osiągnęli u nas dochody rozliczane w zeznaniu rocznym, mają obowiązek złożyć zeznanie przed opuszczeniem Polski, jeżeli wyjazd następuje przed terminem 30 kwietnia następnego roku.


Ważne

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 6 listopada 2008 r. zmieniła ten stan rzeczy i wprowadziła dla podatników mających miejsce zamieszkania w innych krajach Unii, EOG lub w Szwajcarii możliwość opodatkowania powyższych przychodów według skali podatkowej. Zmiany są konsekwencją zarzucanego Polsce przez Komisję Europejską naruszenia prawa traktatowego oraz dostosowania przepisów ustawy do swobód wynikających z TWE.


Znowelizowane przepisy wprowadzają także zasadę weryfikacji złożonego zeznania podatkowego, ponieważ warunkiem koniecznym do skorzystania z opodatkowania według skali jest istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji przez polskie organy podatkowe z organami podatkowymi państwa, na którego terytorium osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Sam podatnik, składając zeznanie podatkowe, dołącza do niego certyfikat podatkowy. Ewentualny podatek zryczałtowany pobrany przez płatnika traktuje się jak zaliczkę
na poczet podatku rozliczonego według skali podatkowej.


Podatnicy mogą jednak pozostać przy opodatkowaniu zryczałtowanym, jeżeli uznają je za korzystniejsze w swoim przypadku.

Podatek według skali od powyższych dochodów, w zależności od innych źródeł przychodów, możemy rozliczyć w PIT-37 lub PIT-36.


Formularz PIT-36 do rozliczeń za 2014 r.


Zapraszamy na forum o podatku PIT

reklama

Źródło:

INFOR
Webinarium Nowe zasady VAT wykazywania faktur korygujących 2021149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama