reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Osoby samotnie wychowujące > Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące

Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące

Rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych (partnerskich) i wspólnie wychowują dzieci, nie spełniają warunku samotnego wychowywania dziecka i w związku z tym żadnemu z rodziców nie przysługuje uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w zeznaniu PIT.

Wyjaśnijmy o jakie preferencje podatkowe chodzi. Otóż zgodnie z zapisem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT na wniosek osoby samotnie wychowującej dzieci złożony w zeznaniu podatkowym, podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 ustawy, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Jak wynika natomiast z art. 7 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Kto może skorzystać z tej możliwości rozliczenia? Preferencja ta dotyczy dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej (kwota ta wynosi 3.089 zł, tj. 556,02 zł : 18%).

Możliwość skorzystania z tej preferencji wymaga spełnienia łącznie warunków określonych w przywołanym przepisie, wśród których jest wskazane wprost samotne wychowywanie dziecka.

W związku z powyższymi regulacjami należy więc uznać, że rodzice pozostający w związkach nieformalnych, którzy wspólnie wychowują dzieci, nie spełniają przesłanki samotnego wychowywania dziecka i w konsekwencji żadnemu z rodziców nie przysługuje uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów.

Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1585/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż omawiany przepis nie może być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisu ustawy

Także Naczelny Sąd Administracyjny, w orzeczeniu z 8 grudnia 2011 r. ,sygn. akt II FSK 1117/10 podkreślił, że uzasadnienie wprowadzenia tej ulgi (wykładnia celowościowa) świadczy wyraźnie o tym, iż ustawodawca kierował ją tylko do osób, które samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który ma władzę rodzicielską i jednocześnie jest stanu wolnego. Podobny wniosek znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2006 r., II FSK 1474/05).

Ulga prorodzinna dla opiekunów prawnych i rodzin zastępczych

reklama

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące /fot. Fotolia
Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące /fot. Fotolia

PODATKI 2021 KOMPLET338.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama