| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Osoby samotnie wychowujące > Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące

Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące

Rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych (partnerskich) i wspólnie wychowują dzieci, nie spełniają warunku samotnego wychowywania dziecka i w związku z tym żadnemu z rodziców nie przysługuje uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w zeznaniu PIT.

Wyjaśnijmy o jakie preferencje podatkowe chodzi. Otóż zgodnie z zapisem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT na wniosek osoby samotnie wychowującej dzieci złożony w zeznaniu podatkowym, podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 ustawy, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Jak wynika natomiast z art. 7 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Kto może skorzystać z tej możliwości rozliczenia? Preferencja ta dotyczy dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej (kwota ta wynosi 3.089 zł, tj. 556,02 zł : 18%).

Możliwość skorzystania z tej preferencji wymaga spełnienia łącznie warunków określonych w przywołanym przepisie, wśród których jest wskazane wprost samotne wychowywanie dziecka.

W związku z powyższymi regulacjami należy więc uznać, że rodzice pozostający w związkach nieformalnych, którzy wspólnie wychowują dzieci, nie spełniają przesłanki samotnego wychowywania dziecka i w konsekwencji żadnemu z rodziców nie przysługuje uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów.

Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1585/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż omawiany przepis nie może być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisu ustawy

Także Naczelny Sąd Administracyjny, w orzeczeniu z 8 grudnia 2011 r. ,sygn. akt II FSK 1117/10 podkreślił, że uzasadnienie wprowadzenia tej ulgi (wykładnia celowościowa) świadczy wyraźnie o tym, iż ustawodawca kierował ją tylko do osób, które samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który ma władzę rodzicielską i jednocześnie jest stanu wolnego. Podobny wniosek znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2006 r., II FSK 1474/05).

Ulga prorodzinna dla opiekunów prawnych i rodzin zastępczych

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące /fot. Fotolia
Czy osoby w związkach partnerskich mogą rozliczyć PIT jako samotnie wychowujące /fot. Fotolia

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia księgowego

PODATKI 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »