reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Osoby samotnie wychowujące > Wspólne rozliczenie z dzieckiem 2015 / 2016

Wspólne rozliczenie z dzieckiem 2015 / 2016

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego z samotnie wychowywanym dzieckiem, to często wykorzystywana preferencja podatkowa w PIT. Nie inaczej jest w rozliczeniu za 2015 rok. W 2016 roku samotni rodzice mają czas na rozliczenie do 2 maja (bo 30 kwietnia wypada w tym roku w sobotę).

Na czym polega preferencja

We wspólnym zeznaniu podatkowym, osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek dochodowy w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

W przypadku uzyskiwania dochodów przez małoletnie dziecko, podlegających doliczeniu do dochodów rodzica, podatek liczy się od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Kto może się rozliczyć wspólnie z dzieckiem

Z tej preferencji podatkowej może skorzystać osoba wychowująca dziecko sama, będąca:  opiekunem prawnym dziecka lub  jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym), która jest:

- panną albo kawalerem,

- wdową albo wdowcem,

- rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

- osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (faktycznie jest pozbawiony wolności).

Wniosek o 500 zł na dziecko – wypełniamy i składamy

Zdaniem organów podatkowych do skorzystania z tej preferencji, nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Równie istotne jest samotne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby, w szczególności ojca lub matki dziecka.

Osobą samotnie wychowującą dziecko nie trzeba być przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem może np. skorzystać również rodzic, który samotnie wychowywał dziecko, które w trakcie roku podatkowego ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki.

Osoba ta musi jednak dodatkowo spełnić poniższe warunki.

Ulga na dziecko 2015 / 2016

Warunki wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dziecko może złożyć jeden roczny PIT, w którym wykaże dochody swoje i ew. dochody niepełnoletniego dziecka (bo dziecko pełnoletnie musi rozliczyć swoje dochody w oddzielnym zeznaniu PIT).

Do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem ma prawo podatnik, który (oprócz spełnienia ww. warunków):

1. w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:

a) małoletnie,

b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wykazywanych w PIT-38) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (tj. w 2015 r. kwoty 3.089 zł) z wyjątkiem renty rodzinnej;

2. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia:

a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. był rezydentem polskim lub

b) miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Przy czym:

- za dochód rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

- za całkowite przychody uważa się przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (także przychody zwolnione z opodatkowania), bez względu na miejsce ich położenia.

- na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż RP państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Preferencyjny sposób opodatkowania, w przypadku osoby będącej nierezydentem, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

3. w roku podatkowym nie był opodatkowany:

a) jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym,

b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa),

c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych

d) podatkiem tonażowym;

4. wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym (czyli zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części „Wybór sposobu opodatkowania” zeznania podatkowego i podpisanie zeznania PIT), złoży nie później niż w terminie dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku; jeżeli uprawniony do ww. rozliczenia podatnik, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, nie złoży rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku w tym zakresie.

Brak dochodów opodatkowanych w Polsce wg skali podatkowej pozbawia ulgi na dziecko

Jeżeli rodzic złożył odrębne zeznanie (bez skorzystania z preferencyjnego opodatkowania), to do dnia, w którym upływa termin określony dla złożenia zeznania (30 kwietnia), może dokonać jego korekty składając zeznanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko w terminie do złożenia zeznania (30 kwietnia) złożyła zeznanie podatkowe, zaznaczyła kwadrat wskazujący na wybór opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a nie złożyła podpisu na zeznaniu (podpis został uzupełniony dopiero po 30 kwietnia), to nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama