reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Osoby samotnie wychowujące > Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko a dochody dziecka

Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko a dochody dziecka

Czy podatnik może rozliczyć się z synem jako osoba samotnie wychowująca w przypadku gdy syn w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie PIT, po uzyskaniu pełnoletności, uzyskał dochód w kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej?

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2016 r. (nr IPTPB2/4511-761/15-2/JR), podatnik może rozliczyć się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko jako z małoletnim, gdyż syn do 15 kwietnia 2015 r. był osobą małoletnią. Zatem fakt, że syn w 2015 r. (po uzyskaniu pełnoletności) uzyskał dochód w kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bez znaczenia, bowiem w 2015 r. (przez część tego roku) syn był osobą małoletnią. W przypadku wychowywania dziecka małoletniego (chociażby przez część roku) limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez dziecko jest bez znaczenia do zastosowania omawianego sposobu opodatkowania.

Sprawa skierowana do organu podatkowego dotyczyła podatniczki (Wnioskodawczyni), której po rozwodzie sąd przyznał  prawo do opieki nad małoletnim synem. Syn zamieszkuje z Wnioskodawczynią nieprzerwanie od urodzenia do chwili obecnej. Wychowuje ona syna samotnie, ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich przez Sąd wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nie zawarła ponownie związku małżeńskiego, ani nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą oprócz syna. Syn pozostaje na jej wyłącznym utrzymaniu. Od 2013 r. jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego.

e-Deklaracje Desktop 2016 – jak naprawić błąd przy instalacji lub aktualizacji

W dniu 15 kwietnia 2015 r. syn Wnioskodawczyni osiągnął pełnoletność. W roku 2015, czyli już po ukończeniu pełnoletności, wykonywał płatną pracę zawodową na stacji benzynowej, osiągając dochody wyższe niż 3 091 zł tj. w kwocie 8 017 zł.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, ani nie uzyskuje dochodu z żadnych innych źródeł, tylko z jednego stosunku pracy na etacie. Jest rozliczana z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ani do Wnioskodawczyni ani do Jej syna nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku tonażowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 -podatek może być określony z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Zgodnie z art. 6 ust. 9 powołanej ustawy zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

reklama

Przydatne formularze online

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko a dochody dziecka
Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko a dochody dziecka

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama