| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Darowizny > Zmiany w uldze dla honorowych krwiodawców w 2017 r.

Zmiany w uldze dla honorowych krwiodawców w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. modyfikacji uległa treść przepisów dotyczących zwolnienia od podatku przychodów uzyskiwanych przez krwiodawców, czyli tzw. ulgi dla honorowych krwiodawców.

Dotychczas zwolnieniu podlegały przychody uzyskane ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Obecnie zwolnieniu będą podlegały przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi.

Zmodyfikowano w związku z tym także zapis umożliwiający odliczanie od dochodu darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie przepisami tej ustawy. Prześledźmy szczegółowo, co zmieniło się w przepisach.

Nowe regulacje w ustawie o PIT

Począwszy od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 26. ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 823),  podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wynikających z krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Jak można zauważyć dotychczas stosowany „ekwiwalent pieniężny” został zastąpiony wyrażeniem „rekompensata”. Natomiast w zakresie ustalenia wysokości rekompensaty ustawodawca odsyła do przepisów ustawy o publicznej służbie krwi.

Rekompensata dla krwiodawców

Powyższa ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi i niektórych innych ustaw wprowadziła równocześnie zmiany w samej ustawie o publicznej służbie krwi. Obecnie, zgodnie z treścią art. 11. ust. 1 ustawy, dawcom krwi rzadkich grup i dawcom krwi, którzy przed pobraniem krwi lub jej składników zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy, w celu oddania krwi lub jej składników lub poddania się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Koszt rekompensaty ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może przekroczyć jednorazowo 1000 złotych.

Natomiast w zakresie wysokość tej rekompensaty, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, uwzględniając częstotliwość występowania w populacji poszczególnych antygenów krwinek czerwonych oraz wiedzę medyczną w tym zakresie.

Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »