reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2012 > Dochody dziecka a ulga prorodzinna

Dochody dziecka a ulga prorodzinna

Siedemnastoletni syn pracownika naszej jednostki pracował podczas wakacji w fast foodzie na umowę zlecenia i zarobił 96 zł brutto. Pracownik pyta, czy rodzice będą musieli te zarobki wykazać w swoim zeznaniu rocznym za 2012 r. (będą się rozliczać wspólnie)? Czy będą one miały jakiś wpływ na ulgę prorodzinną?

W tym przypadku syn rozliczy dochód uzyskany w 2012 r. z tytułu umowy zlecenia samodzielnie. Dochód ten nie będzie miał wpływu na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej – z uwagi na jego wysokość (niepowodującą obowiązku zapłaty podatku).


Ważne!

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku w 2012 r. to kwota 3091 zł.


Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku) dolicza się do dochodów rodziców lub opiekunów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Dochody małoletniego dziecka z jego własnej pracy nie mogą być wykazane w zeznaniu podatkowym rodziców. W konsekwencji syn powinien samodzielnie rozliczyć dochody uzyskane z umowy zlecenia.

Ulga prorodzinna przysługuje z tytułu wychowywania w danym roku własnych lub przysposobionych dzieci:

- małoletnich,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia przez nie 25 lat, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie – jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach zasadach ogólnych lub z odpłatnego zbycia papierów wartościowych – w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.


Ważne!

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Za każdy taki miesiąc podatnik może odliczyć 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej – 92,67 zł, czyli 1112,04 za cały rok.


Ponadto na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Podstawowym zatem warunkiem, jaki musi być spełniony, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku dzieci pełnoletnich i pełnosprawnych, jest to, aby uczyły się oraz nie uzyskiwały dochodów. Wyjątkiem od tej zasady jest uzyskiwanie przez dziecko dochodów wolnych od podatku dochodowego (np. alimenty, stypendia socjalne lub naukowe), dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2012 r. jest to kwota 3091 zł) oraz renty rodzinnej.

Z treści pytania wynika zaś, że dochody dziecka pracownika jednostki wyniosły 96 zł brutto, tak więc osiągnięty dochód nie powoduje utraty prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej.


Podstawa prawna:

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 31 marca 2010 Nr 51 poz. 307 ze zm.)

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PODATKI 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama