reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2010 > Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT za 2010 r.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT za 2010 r.

Przy wychowaniu dziecka przez pełny rok podatnik będzie mógł odliczyć w rozliczeniu PIT za 2010 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.

W rozliczeniu za 2010 r. ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko:

- małoletnie,

- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

- do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepodlegającej opodatkowaniu.

Przepisy precyzują, że odliczenie przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik:

- wykonywał władzę rodzicielską,

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku wychowywania dziecka przez pełny rok można odliczyć w rozliczeniu za 2010 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko. Ustawodawca wprowadził jednak mechanizm, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę. Za każdy taki miesiąc kalendarzowy podatnik może odliczyć 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej – 92,67 zł (556,02 zł / 6).

PRZYKŁAD

Dziecko urodziło się w lipcu 2010 r. Podatnik, będący jego rodzicem, odliczy w 2010 r. od podatku kwotę 556,02 zł (92,67 x 6).

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- wstąpiło w związek małżeński.

Dokonując odliczenia w zeznaniu rocznym należy podać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (dane podać należy w PIT/O). Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

- zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiące 1/30 miesięcznego limitu (92,67 zł), za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

ZAPAMIĘTAJ

Od 1 stycznia 2009 r. ulgi prorodzinnej nie może już rozliczyć płatnik w rozliczeniu PIT-40. Podatnik, który może być rozliczany potencjalnie przez płatnika, jeżeli będzie chciał skorzystać z omawianej ulgi, będzie musiał sam złożyć roczne zeznanie podatkowe. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci uzyskują przychody opodatkowane podatkiem liniowym lub podlegające przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub podatku tonażowym.

Ulgę tę wykazujemy w PIT-O w poz. 37, 38.


Formularze podatkowe PIT

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-28 - Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

reklama

Źródło:

Ksiegowosc.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama