reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2010 > Wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zakup leków od dochodu w zeznaniu rocznym. Jednym z warunków jest posiadanie zaświadczenia od lekarza specjalisty, że musi stale lub czasowo przyjmować dane leki.

Izba Skarbowa w Katowicach udzieliła interpretacji podatkowej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup leków przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.

W przedmiotowym wniosku skierowanym do izby podatnik, osoba niepełnosprawna; posiada orzeczenie o stanie niepełnosprawności zgodnie, z którym został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W roku 2009 skorzystał z ulgi na cele rehabilitacyjne, w tym m.in. tytułem wydatków poniesionych na zakup leków. Rozliczenie roczne wnioskodawcy za 2009 r. zostało poddane przez organ podatkowy czynnościom sprawdzającym. Podczas czynności sprawdzających wnioskodawca przedstawił:

- faktury będące dowodem zakupu leków zażywanych;

- orzeczenie o stanie niepełnosprawności;

- dokumenty składane w ZUS w celu otrzymania renty, w tym zaświadczenie przedstawiające opinie kilku lekarzy specjalistów o stanie zdrowia wnioskodawcy - wraz z zaleceniami jakie leki ma zażywać oraz opinie, że jego choroby są postępujące i nie ma możliwości ich wyleczenia;

- zaświadczenie o stanie zdrowia sporządzone przez lekarzy specjalistów: neurologa, reumatologa, internistę i chirurga, które zawierają informacje o zaleconych do stosowania w 2009 r. lekach.

Leki wymienione w ww. zaświadczeniach lekarskich znajdowały się na fakturach z 2009 r. Były to leki na cukrzycę, krążenie mózgowe, nadciśnienie, chorobę reumatoidalną, zapalenie żył, anemię, odwodnienie, poprawiające ukrwienie, przeciwbólowe, przeciwzapalne, na serce, na wątrobę, na żołądek, na żylaki odbytu.

Organ podatkowy w protokole z czynności sprawdzających dotyczących zeznania podatkowego za 2009 r. stwierdził, że podatnik nie posiada dokumentu potwierdzającego stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że powinien stosować określone leki stale lub czasowo, zatem odliczenie od dochodu w zeznaniu PIT-37 za 2009 r. wydatków poniesionych na leki wnioskodawcy nie przysługuje. Zakwestionowane zostały również leki, które można zakupić bez recepty (np. wnioskodawca zażywał Hepatil; lek odbudowujący wątrobę, zamiast leku na receptę o nazwie Hepa-Merz, który kosztuje 12 razy tyle co Hepatil, na który nie stać wnioskodawcy).

W związku z powyższym zadano następujące pytania

- Dlaczego pracownikom urzędu skarbowego nie wystarczyło zaświadczenie dla potrzeb ZUS ...

- Dlaczego zakwestionowano zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w czerwcu 2010 r. stwierdzające zalecenia stosowanych leków w 2009 r. – zakwestionowano datę wystawienia zaświadczeń (według kontrolujących powinny być wystawione w 2009 r.) oraz druki na których zostały wydane zaświadczenia (druki recept oraz zwykła kartka papieru)...

- Jak w rozumieniu przepisów prawa podatkowego należy postrzegać pojęcie „lekarz specjalista”; gdzie można znaleźć w prawie podatkowym definicję „lekarz specjalista”...

- Czy korzystając z ulgi rehabilitacyjnej można ująć również leki dostępne bez recepty oraz zamienniki leków (np. lek Hepatli zamiast leku Hepa-Merz)...

Odpowiedź Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a - 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b – 7g tego artykułu.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7d tej ustawy warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy o podatku dochodowym ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

- I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono:

a. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b. znaczny stopień niepełnosprawności,

- II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a. całkowitą niezdolność do pracy albo

b. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

reklama

Źródło:

Ksiegowosc.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama