reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2010 > Dochody z Hiszpanii nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

Dochody z Hiszpanii nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

Dochód z pracy w Hiszpanii jako zwolniony z opodatkowania w Polsce nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu łącznej kwoty dochodów dziecka, w celu porównania z możliwym do osiągnięcia limitem dochodów, uprawniającym do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Izba Skarbowa w Katowicach udzieliła interpretacji w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka w roku 2009 uzyskiwała wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Jej pełnoletnia córka ucząca się w szkole uzyskiwała w 2009 r. dochody z tytułu umowy o pracę w Polsce w kwocie 2772,07 zł (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 167 PIT-36) oraz z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii w kwocie 4946,75 zł (dochód osiągnięty za granicą, o który jest zwiększana podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej poz. 168 PIT-36).

Córka spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy tj.: nie ukończyła 25 roku życia, uczyła się w szkole, w roku 2009 nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej) lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł. Dochód do opodatkowania wykazany w poz. 170 wyniósł bowiem 2772,00 zł.

Odnosząc się do dochodów z tytułu pracy wykonywanej przez córkę w Hiszpanii katowicka izba skarbowa uznała, iż w stosunku do tych dochodów ma zastosowanie art. 15 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w dniu 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z 1982r. Nr 17, poz. 127). Zgodnie z powołanym przepisem, z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przy czym w myśl art. 15 ust. 2 ww. umowy - bez względu na postanowienia ust. 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

- odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego oraz

- wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, albo w jego imieniu, oraz

- wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Natomiast stosownie do treści art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, zwalniać taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.

Powyższa metoda unikania podwójnego opodatkowania to tzw. metoda wyłączenia z progresją.

Zasady określenia podatku wg tej metody wynikają z treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych podatek określa się w następujący sposób:

- do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

- ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

- ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dochód uzyskany przez córkę podatniczki w Hiszpanii, podlegał opodatkowaniu w Hiszpanii, to w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Dochód uzyskany z pracy w Hiszpanii posłuży jedynie córce do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu.

W konsekwencji dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły podatniczki możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki konieczne do zastosowania ulgi, wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2010 r. (nr IBPBII/1/415-604/10/ASz).

reklama

Źródło:

Ksiegowosc.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama