reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2008 > Rozliczenie na zasadach ogólnych jest często bardziej opłacalne

Rozliczenie na zasadach ogólnych jest często bardziej opłacalne


Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według skali jest podstawową formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Od tego roku zastosowanie stawki progresywnej może być korzystniejsze niż liniowej.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają do wyboru cztery formy opodatkowana uzyskiwanych dochodów: według zasad ogólnych - tj. według progresywnej stawki PIT, według stawki liniowej 19 proc., ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Jeśli do 20 stycznia 2009 r. nie złożą oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze formy rozliczenia uzyskiwanych przychodów, to automatycznie staną się podatnikami rozliczającymi się według zasad ogólnych. Podatek dochodowy według skali podatkowej PIT opłacać może każdy przedsiębiorca bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, a także formy prawnej jej prowadzenia, tj. indywidualnie, w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej.

Ważne

Jeśli do 20 stycznia podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze formy opodatkowania innej niż na zasadach ogólnych, wówczas dochody uzyskane w ciągu roku podatkowego rozlicza się według skali podatkowej

Rozliczenie według progresywnej stawki PIT jest jednak najbardziej pracochłonną formą opodatkowania. Wynika to nie tylko z konieczności prowadzenia bieżącej dokumentacji podatkowej, lecz także z możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, oraz stosowania ulg i odliczeń przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), tj. m.in. rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci, czyli tak jak np. osoby fizyczne rozliczające dochody według skali PIT z tytułu umowy o pracę. Możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu takich preferencji wymaga jednak od prowadzącego działalność gospodarczą większej skrupulatności przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej.

Nowe stawki podatku dochodowego

W porównaniu z 2008 rokiem, w przyszłym roku obowiązywać będzie uproszczona skala podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2009 r. prowadzący działalność gospodarczą będą rozliczać się według tylko dwóch stawek, podatku 18 proc. i 32 proc., a nie, jak dotychczas, według trzech stawek 19 proc., 30 proc. i 40 proc. Niższa stawka będzie mieć zastosowanie gdy podstawa opodatkowania nie przekroczy 85 528 zł, natomiast wyższa powyżej tego progu. Obniżeniu ulegnie kwota zmniejszająca podatek: z 586,85 zł do 556,02 zł. Kwota wolna od podatku pozostanie na dotychczasowym poziome i będzie wynosiła 3091 zł.

Podstawą opodatkowania jest dochód ustalany na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zasady rachunkowości dotyczy osób, których przychody z działalności za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w ustawie o rachunkowości. Od sierpnia 2008 r. kwota ta zwiększyła się do równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694). Wcześniej próg wynosił 800 tys. euro.

Przypomnieć należy, że przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, za przychód ze sprzedaży tych towarów uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Zmiana formy opodatkowania

Co do zasady przyjętej w ustawie o PIT, wybór danej formy opodatkowania obejmuje rok podatkowy, oraz kolejne, jeśli podatnik nie zdecydował się na inny sposób opodatkowania.

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy od 2009 roku zamierzą przejść na rozliczenie według zasad ogólnych, będą musieli dokonać wielu formalności w urzędzie skarbowym. Co do zasady stosowny dokument należy złożyć do 20 stycznia 2009 r.

W przypadku rezygnacji z rozliczenia w formie ryczałtowej podatnicy muszą zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji ze stosowania dotychczasowej formy opodatkowania we wskazanym wyżej terminie oraz poinformować o zaprowadzeniu księgi podatkowej. W przypadku rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym, podatnik powinien zawiadomić urząd o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Korzyści ze skali podatkowej

Ze względu na pozostawienie przez ustawodawcę stawki podatku liniowego na dotychczasowym poziomie, tj. 19 proc., przejściem na opodatkowanie według skali progresywnej powinni być zainteresowani ci przedsiębiorcy, którzy w 2009 roku znajdą się w pierwszym progu podatkowym. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przy uwzględnieniu nowych progów podatkowych, opodatkowanie dochodu kwoty stawką 18 proc. oznaczać będzie naliczenie niższego podatku, aniżeli w przypadku stawki liniowej.

Konsekwentnie przejście na zasady ogólne w 2009 roku nie będzie korzystne dla tych przedsiębiorców, których poziom dochodów przekroczy pierwszy próg podatkowy. Jeśli jednak podatnik przy osiąganiu dochodów w tej wysokości jest osobą samotnie wychowującą dziecko i skorzysta z przewidzianych w ustawie preferencji podatkowych, w tym odliczy ulgę na dzieci, wysokość jego zobowiązania podatkowego będzie niższa przy rozliczeniu według skali niż przy stawce liniowej, której stosowanie nie daje możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania w ten sposób.

Zmiany formy opodatkowania możne dokonać również w ciągu roku podatkowego, pod warunkiem że podatnik zlikwiduje działalność gospodarczą i założy nową. Wtedy dla przychodów uzyskanych w ramach prowadzenia nowej działalności będzie mógł zastosować nową, jedną z czterech form opodatkowania.

reklama

Autor:

Źródło:

GP
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama