Pity 2014

Strona główna » Rozliczenie ryczałtu i karty podatkowej » Rozliczenie roczne „kartowiczów” i „ryczałtowców”

Strona główna

Rozliczenie roczne „kartowiczów” i „ryczałtowców”

31 stycznia 2014 r. mija termin złożenia deklaracji PIT-16A za 2013 rok. Składają ją podatnicy opłacający podatek z działalność gospodarczej w formie karty podatkowej. W PIT-16A za 2013 r. należy wykazać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. 31 stycznia 2014 r. mija też termin złożenia zeznania rocznego PIT-28. Składają je podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: Monitor Księgowego

Autor: Katarzyna Wojciechowska

Dodano: 2013-12-18

Karta podatkowa

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie mają obowiązku składania zeznań rocznych (art. 24 ust. 1 ustawy o PIT). Przypominamy jednak, że na podatnikach opłacających kartę podatkową ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Deklarację tę należy złożyć do 31 stycznia na formularzu PIT-16A.

WAŻNE!

Deklarację PIT-16A za 2013 r. należy złożyć do 31 stycznia 2014 r.

Do rozliczenia za 2013 r. płatnicy karty podatkowej powinni wykorzystać wersję 7 deklaracji PIT-16A.

Aktualne formularze dla ryczałtowców, płacących kartę podatkową i duchownych znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 21 listopada 2013 poz. 1358).

Deklarację PIT-16A podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego:

• według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego przez niego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,

• według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki - jeżeli podatnik nie dopełnił zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu,

• według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników - jeżeli nie można ustalić siedziby spółki.

W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, deklarację PIT-16A powinien złożyć według miejsca wskazanego jako siedziba działalności.

Podatnik, wypełniając deklarację PIT-16A, powinien wykazać kwoty składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w każdym miesiącu. W związku z tym w deklaracji PIT-16A za 2013 r. podatnik powinien wykazać kwotę składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty od stycznia do grudnia 2013 r.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek składania zeznań rocznych. Powinni to robić na formularzu PIT-28 w terminie do 31 stycznia (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).

Zeznanie za 2013 r. podatnik powinien złożyć na wersji 17 formularza PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2014 r.

W zeznaniu PIT-28 podatnik wykaże m.in.:

• przychody objęte ryczałtem według stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% (część C. zeznania),

• kwotę strat z lat ubiegłych, jeżeli takie straty wystąpiły u podatnika (część D.1. zeznania),

• wysokość składek zapłaconych na ubezpieczenia społeczne (część D.1. zeznania),

• odliczenia z tytułu ulg, m.in. na Internet, odsetkowej, oraz nabycia nowych technologii (część D.1. i D.2. zeznania),

• wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (część H. zeznania),

• kwotę ryczałtu do wpłaty do urzędu skarbowego lub kwotę nadpłaty (część K. zeznania),

• wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Formularze PIT obowiązujące w rozliczeniu za 2013 r. - PIT-16A, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-19A, i załączniki do nich

Zeznanie PIT-28, deklaracje PIT-16A i PIT-19A można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Podatnicy mogą skorzystać z darmowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna jest na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl

• art. 6-22, art. 23-41 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930

 

Źródło: Monitor Księgowego 

statystyki