| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Jak skorzystać z ulga na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Jak skorzystać z ulga na dziecko w rozliczeniu PIT w 2018 r.?

Niektórzy podatnicy dokonujący rozliczenia rocznego PIT w 2018 r. (za rok 2017) mogą skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi na dziecko. Komu przysługuje ulga i w jakiej wysokości oraz jak prawidłowo dokonać rozliczenia?

Warunki skorzystania z ulgi

Zasady dotyczące odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko) zawarte zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów tej ustawy ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Oznacza to, że z ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Kolejnym warunkiem jest konieczność uzyskiwania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

W związku z czym z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

- opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),

- uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Przy czym, jeżeli podatnicy oprócz wymienionych dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Prawo do odliczenia w ramach ulgi mają podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (przy czym renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi),

- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ponadto z ulgi prorodzinnej mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą.

Natomiast podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym, nie mogą skorzystać z ulgi. Przy czym dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

Wysokość ulgi na dziecko

Osoby wychowujące w roku podatkowym jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

- 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

- 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi już bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nikolay Kirov

Od 1996 r. wykładowca i doradca w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie • Przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych, Budowania modelów e-Biznesu i Strategii Przez prawie 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School. Na swoich kursach pokazuje jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju - Center of Excellence - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody "Lwy Koźmińksiego" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe". Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej. Zostań ekspertem portalu Infor.pl »