| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Dochody dziecka a ulga prorodzinna

Dochody dziecka a ulga prorodzinna

Siedemnastoletni syn pracownika naszej jednostki pracował podczas wakacji w fast foodzie na umowę zlecenia i zarobił 96 zł brutto. Pracownik pyta, czy rodzice będą musieli te zarobki wykazać w swoim zeznaniu rocznym za 2014 r. (będą się rozliczać wspólnie)? Czy będą one miały jakiś wpływ na ulgę prorodzinną?

W tym przypadku syn rozliczy dochód uzyskany w 2014 r. z tytułu umowy zlecenia samodzielnie. Dochód ten nie będzie miał wpływu na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej – z uwagi na jego wysokość (niepowodującą obowiązku zapłaty podatku).


Ważne!

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku w 2014 r. to kwota 3091 zł.


Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku) dolicza się do dochodów rodziców lub opiekunów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Dochody małoletniego dziecka z jego własnej pracy nie mogą być wykazane w zeznaniu podatkowym rodziców. W konsekwencji syn powinien samodzielnie rozliczyć dochody uzyskane z umowy zlecenia.

Ulga prorodzinna przysługuje z tytułu wychowywania w danym roku własnych lub przysposobionych dzieci:

- małoletnich,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia przez nie 25 lat, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie – jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach zasadach ogólnych lub z odpłatnego zbycia papierów wartościowych – w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Ważne!

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Za każdy taki miesiąc podatnik może odliczyć 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej – 92,67 zł, czyli 1112,04 za cały rok.


Ponadto na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Podstawowym zatem warunkiem, jaki musi być spełniony, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku dzieci pełnoletnich i pełnosprawnych, jest to, aby uczyły się oraz nie uzyskiwały dochodów. Wyjątkiem od tej zasady jest uzyskiwanie przez dziecko dochodów wolnych od podatku dochodowego (np. alimenty, stypendia socjalne lub naukowe), dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2014 r. jest to kwota 3091 zł) oraz renty rodzinnej.

Z treści pytania wynika zaś, że dochody dziecka pracownika jednostki wyniosły 96 zł brutto, tak więc osiągnięty dochód nie powoduje utraty prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej.


Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2014 r.


W 2015 r. zmieniły się zasady przyznawania ulgi prorodzinnej. Zmiany ustawy o PIT w zakresie ulgi na dzieci, stanowią odzwierciedlenie polityki prorodzinnej: skorzystają rodzice posiadający troje i więcej potomstwa.

Rodzice z jednym dzieckiem, będą mogli odliczać po 1 112,04 zł rocznie. Ustawodawca wprowadził jednak graniczną kwotę zarobków, po przekroczeniu której ulga nie będzie należna.


Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


W przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców pozostających przez cały rok w związku małżeńskim, poziom dochodów uprawniający do ulgi wyniesie 112 000 zł dla obu rodziców łącznie. Po przekroczeniu tego progu, rodzice jednego dziecka nie będą mogli korzystać z ulgi. Taki sam próg obowiązuje podatników, którzy przez cały rok samotnie wychowują dziecko małoletnie (osoby nie będące w związku małżeńskim).

Próg uprawniający do ulgi został obniżony do 56 000 zł rocznie dla podatników, którzy nawet przez część roku kalendarzowego wychowywali dzieci poza związkiem małżeńskim.

W 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł.

Ulgi na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r.

Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2016

reklama
Praca

Oferty pracy z praca.pl

Ostatnio na forum

Eksperci infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem Infor.pl »