| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Darowizny > Rozliczenie PIT darowizn na cele kultu religijnego

Rozliczenie PIT darowizn na cele kultu religijnego

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) w zeznaniu rocznym PIT.

Darowizna na cele kultu religijnego


W przypadku darowizny na cele kultu religijnego odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu darczyńcy. Limit ten jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz z tytułu honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny:

a) na rzecz osób fizycznych,

b) na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

c) zwrócone w jakiejkolwiek formie,

d) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

e) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.


Zapraszamy na forum o podatku PIT


Udokumentowanie darowizny


Wysokość dokonanej darowizny na cele kultu religijnego należy udokumentować:

- dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

- dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.


Odliczanie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych

 
Rozliczenie darowizny


Rozliczenie darowizn na cele kultu religijnego odbywa się w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

a) z działalności gospodarczej,

b) z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

 
Podstawa prawna:
- art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »